​אתה חסר אחריות כלפי עצמך ובני משפחתך אם אינך משאיר פרטים בטופסאנו לא יכולים להבטיח שתמיד ניתן אפשרות לזכיינים חדשים להצטרף למערכת ושומרים לעצמנו את הזכות לספק את המבצע והמתנות.