​אתה חסר אחריות כלפי עצמך ובני משפחתך אם אינך מגיע לשידור החי הזהאנו לא יכולים להבטיח שתמיד ניתן אפשרות לזכיינים חדשים להצטרף למערכת ושומרים לעצמנו את הזכות לספק את המבצע והמתנות.